Điều Khoản & Bảo Mật

Điều Khoản Sử Dụng Và Quy Định Bảo Mật:

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu và xử lý tổng thể ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập một Website Vietnam Manufacturers từ một địa điểm nằm ngoài Việt Nam, việc sử dụng site đó được hiểu là bạn đồng ý chuyển dữ liệu của mình ra ngoài phạm vi nước đó và gửi tới Việt Nam.

Các site của chúng tôi chứa các liên kết tới các site khác mà chúng tôi không kiểm soát. Công Ty TNHH Truyền Thông Yes, công ty sở hữu và điều hành Website Vietnam Manufacturers, không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các site mà bạn kết nối tới từ Website Vietnam Manufacturers. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên Website Vietnam Manufacturers và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn:

Website Vietnam Manufacturers thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình.
Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, bang/tỉnh, mã vùng/bưu điện, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, và bạn có thể truy cập khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của Website Vietnam Manufacturers.

Các mạng quảng cáo của các công ty đăng trên Website Vietnam Manufacturers cũng có thể dùng các cookie của riêng họ.
Website Vietnam Manufacturers cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng Website Vietnam Manufacturers của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy nhập. Ngoài ra, Website Vietnam Manufacturers cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.

Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào:

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Website Vietnam Manufacturers hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website của Vietnam Manufacturers. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ Website Vietnam Manufacturers liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng Website Vietnam Manufacturers của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ năm mục sau đây.

  1. Chúng tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký trên Website Vietnam Manufacturers, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.
  2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
  3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của Công Ty TNHH Truyền Thông Yes, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng
  4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty Công Ty TNHH Truyền Thông Yes, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống Công Ty TNHH Truyền Thông Yes trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì Công Ty TNHH Truyền Thông Yes hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.
  5. Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Công Ty TNHH Truyền Thông Yes (hay Website Vietnam Manufacturers). Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website Vietnam Manufacturers hay các tài sản khác của Công Ty TNHH Truyền Thông Yes.

Những biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn:

Ngoài người quản trị Website Vietnam Manufacturers hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Website Vietnam Manufacturers ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình.

Website Vietnam Manufacturers không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể muốn ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong Website Vietnam Manufacturers. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Website Vietnam Manufacturers có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

Các thành viên, nhà quảng cáo và đại lý của nhà quảng cáo đồng ý bồi thường và bảo vệ Công Ty TNHH Truyền Thông Yes khỏi mọi hậu quả pháp lý và tranh chấp. Công Ty TNHH Truyền Thông Yes sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung quảng cáo được in, tải lên hoặc về việc sử dụng trái phép bất kỳ bản quyền bị sao chép nào. Không có khoản phí phạt nào sẽ phải chịu nếu Điều khoản & Chính sách Bảo mật này được Công Ty TNHH Truyền Thông Yes thay đổi hoặc hủy bỏ mà không cần thông báo trước.

Bảo Mật:

Bạn không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của CTy TNHH Truyền Thông Yes.

tư vấn ngay!

103 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Q.7, HCM