COLLECTIONS

VESCOM ( Hà Lan )

Vescom là viết tắt của chất lượng cao. khi nói đến công nghệ, tạo kiểu và dịch vụ. Thiết kế đặc biệt và vật liệu bền vững tạo thành cơ sở cho bộ sưu tập của chúng tôi.Ngoài trụ sở chính tại Deurne (Hà Lan), Vescom có mạng lưới phân phối rộng khắp các văn phòng bán hàng của Vescom. Ở châu Âu nhưng cũng ở Trung Đông, Mỹ Latinh và Hoa Kỳ. Vescom hợp tác với các nhà phân phối trên khắp thế giới. Chúng tôi vẫn được thông báo về sự phát triển quốc tế ở các thị trường khác nhau theo cách này. Chúng tôi cũng có thể liên tục cải thiện dịch vụ và kiến thức của chúng tôi.