COLLECTIONS

SEABROOK ( Mỹ )

Seabrook Wallcoverings, Inc đã bắt đầu vào năm 1910 như là một cửa hàng bán lẻ sơn và giấy dán tường ở Memphis, Tennessee. Chalmers Patton Seabrook tạo các di sản Seabrook.Ngày nay, sau 103 năm sau, Seabrook tiếp tục kế thừa truyền thống đáng tự hào của họ như là cả một đại gia đình và gia đình hoạt động. Seabrook vẫn đi đầu ở Memphis, Tennessee và duy trì một sự hiện diện ở quốc gia với một trung tâm phân phối 200.000 m vuông và chiến lược đại diện bán nằm trên khắp nước Mỹ.