COLLECTIONS

ROMO ( Anh )

Được thành lập vào năm 1902, Romo là một doanh nghiệp gia đình, có trụ sở tại Nottinghamshire, Anh. Công ty thiết kế và thị trường trang trí nội thất độc quyền và bọc vải, Wallcoverings và trang trí cho nội thất nhà ở và hợp đồng. Hiện tại có sáu nhà thiết kế hoạt động theo The Romo Nhóm: Romo, Mark Alexander, Zinc Textile, Villa Nova, Kirkby Thiết kế và Black Edition, với phong cách chữ ký và bảng màu của riêng mình. Thiết kế sáng tạo và mức độ cao nhất của sản phẩm và dịch vụ là trung tâm của các đặc tính của các công ty.