COLLECTIONS

PRESTIGIOUS TEXTILES ( Anh )

Prestigious Textiles là thương hiệu của nước Anh. Được thành lập vào năm 1988, Prestigious Textiles & Wallcoverings đạt đến một thị trường toàn cầu thông qua mạng lưới các đối tác thương mại và liên minh quốc tế.Trụ sở công ty là một cơ sở tùy chỉnh được xây dựng ở Bradford, West Yorkshire. Hàng hóa được phái hàng ngày tới các điểm đến trên toàn thế giới, với đầu tư công nghệ phân phối tiên tiến đảm bảo quay vòng nhanh chóng và hiệu quả để giao nhận hàng.