COLLECTIONS

MMINTERIER ( CH Séc )

Mminterier là một công ty gia đình tập trung vào việc sản xuất đồ nội thất cho hợp đồng và nội thất nhà riêng từ năm 1992. Nó thuộc về các nhà sản xuất hàng đầu của Séc. Chương trình sản xuất bao gồm hàng chục mô hình đặc trưng chủ yếu bởi sự khéo léo chính xác của họ. Nhờ sự hợp tác với các nhà thiết kế xuất sắc và các nhà sản xuất vật liệu được thiết lập tốt, Mminterier có thể cung cấp một loạt sản phẩm có chất lượng cao và thiết kế ban đầu. Các sản phẩm của Mminterier đã đạt được nhiều giải thưởng và cũng được đưa vào danh hiệu Hall of Fame danh tiếng được xuất bản bởi Red Dot Design ở Essen.