COLLECTIONS

MAZZONETTO (Ý)

Mazzonetto Wood Floors là một công ty gia đình sở hữu sự nhiệt tình, đam mê, cống hiến cực độ và nhiều năm kinh nghiệm được thừa hưởng từ Tiến sĩ (Master).Chúng tôi đảm bảo một sản phẩm hoàn toàn được hình thành, thiết kế, sản xuất tại Ý và xuất khẩu trên toàn thế giới. Hôm nay như ngày hôm qua, sàn gỗ được lựa chọn bởi những người tìm kiếm sự tự nhiên của những thứ định kéo dài theo thời gian.