COLLECTIONS

KIRKBY DESIGN ( Anh )

Là một phần của tập đoàn Romo Group, Kirkby Thiết kế đã được đưa ra vào tháng Chín năm 2009, như là một thư viện tài nguyên vải hiệu suất cao hiện đại, biên soạn các bộ sưu tập với một sắc nét, cảm giác hiện đại màu với một cân bằng, bảng màu tinh vi. Với cách tiếp cận hiện đại tươi cho các loại vải bọc Kirkby Thiết kế thực hiện một yêu cầu cho một nguồn vải bền, giá cả phải chăng, thiết thực, cung cấp các kiến thức cơ bản cần thiết cho thiết kế nội thất, các nhà bán lẻ, nhà sản xuất đồ nội thất và Upholsterers để sử dụng trong cả hai thông số kỹ thuật khu dân cư và hợp đồng.