COLLECTIONS

KHRÔMA ( Bỉ )

Các công ty Masureel bao gồm ba thực thể. Guy Verstraete bắt đầu với Masureel quốc tế trong những năm 80 như một máy in chất lượng của các loại vải chất lượng cao và Wallcovering để phân phối bán buôn và bán buôn. Công ty này sớm cảm thấy rằng đây không thể là lối thoát duy nhất cho sự sáng tạo của mình. Do đó, nó đã được quyết định vào năm 2004 thành lập một bộ phận sáng tạo của riêng, Masureel Edition. Bộ phận này phát hành thương hiệu của mình trên thị trường ngay sau đó: Khrôma .Đằng sau mỗi bộ sưu tập Khrôma sinh một câu chuyện độc đáo đó là nói trong kết hợp màu sắc đẹp nhất, các cấu trúc sáng tạo nhất và thiết kế hấp dẫn.