COLLECTIONS

KHLARA ( Bỉ )

Khlara - khái niệm cho trang trí - là nhằm vào thị trường dự án chuyên nghiệp.Giấy dán tường sang trọng này đạt được một khái niệm thiết kế nội thất độc đáo. Bằng cách hài hòa màu sắc, cấu trúc và thiết kế, Khlara đều cung cấp được các kiểu mẫu đến bấc kỳ dự án nào. Các kiểu mẫu đặc biệt của hình nền giúp kết thúc nhanh chóng với ít đường nối có thể, đảm bảo cho các chuyên gia nội thất thi công một cách hiệu quả.