COLLECTIONS

JORI ( BỈ )

Một cảm giác về chất lượng tinh khiết. Phấn đấu về chất lượng là cốt lõi của DNA JORI. Điều này chuyển thành chất lượng được đảm bảo: một thiết kế cân bằng, bằng cách chọn các nguyên liệu thô tốt nhất và các loại vải bọc, trong khi mang lại những kỹ thuật sản xuất tiên tiến nhất.