COLLECTIONS

GUY MASUREEL ( Bỉ )

Masureel được thành lập từ cơ sở gia đình nhiều năm ở Charming Lys Valley, ở miền Bắc của Bỉ. Các khu vực xinh đẹp của ' Sông Vàng ' đã là một nguồn cảm hứng cho rất nhiều họa sĩ, nhưng đặc biệt nổi tiếng về kinh tế là khu vực chính cho kéo sợi, dệt vải lanh.Hôm nay, nhờ vào nền tảng này lịch sử, kinh nghiệm trong các bộ sưu tập xuất khẩu và phát triển sáng tạo trong nhà, các nhãn hiệu riêng của Guy Masureel được thành lập như là tên thương hiệu cho các bộ sưu tập cao cấp với chất lượng giấy không dệt và vải.