COLLECTIONS

DECOR MAISON ( Thủy Điển )

DECOR MAISON được sinh ra ở Pháp và lớn lên ở Thụy Điển. Một phong cách vượt thời gian với rễ Pháp-Thụy Điển Sản xuất tại Thụy Điển. Powered by esprit Pháp. Sản xuất giấy tường của họ được thực hiện bởi các công nhân lành nghề được thúc đẩy bởi kinh nghiệm và một sự thôi thúc cần cù để làm hài lòng yêu cầu người tiêu dùng. Họ gọi nó là nghề thủ công phi thường.