COLLECTIONS

CALCUTTA ( Bỉ )

ASANDERUS - thành lập như là Calcutta vào năm 1848 - là thương hiệu lâu đời nhất, vẫn còn hoạt động, nhà máy dệt ở Bỉ. Một lịch sử mạnh mẽ với truyền thống dệt Flemish phong phú đã giúp chúng tôi phát triển từ một nhà máy lanh trở thành một nhà lãnh đạo thế giới trong hàng dệt phủ tường sang trọng.Sau hơn 160 năm, chúng tôi có thể tự hào nhìn lại một quá khứ phong phú và tự tin tới một tương lai rất hứa hẹn, cống hiến cho sự đổi mới, chất lượng và dịch vụ.