COLLECTIONS

BLUSTYLE ( Ý )

Blustyle là một thương hiệu sản phẩm ván sàn và sàn có độ dày tiêu chuẩn được tạo ra cho những người tìm kiếm các giải pháp đơn giản và đáng tin cậy, nhưng những người quan tâm đến chi tiết, mong đợi nguyên liệu tốt nhất, tìm kiếm sự hấp dẫn thẩm mỹ đặc biệt và tìm chất lượng cao. thời gian. Sàn nhà của Blustyle là bí quyết để một ngôi nhà mà vẻ đẹp có giai đoạn trung tâm nhờ các sản phẩm có đảm bảo chất lượng Cotto d’Este.